Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 1 TT Phố Lu

TDP Phú Thành 1 - TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai
203862963
lci-baothang-thso1ttpholu@edu.viettel.vn